top of page

Leksands kyrka

På den udde Siljans vatten måste runda för att nå Dalälven, ligger Leksands kyrka med sitt, för Sverige, ovanliga utseende. Där har legat en kyrka i minst 700 år och kanske var udden en kultplats redan på heden tid. I dag ingår delar av muren från 1300-talets stenkyrka i den nuvarande.

Allteftersom församlingen växte byggdes kyrkan ut fyra gånger fram till 1709, då ett åskväder antände taket och den 83 m höga tornspiran. Klockorna skadades inte då de, efter en brand 1627, flyttats till en nyuppförd klockstapel, där de fortfarande hänger. Trots krig och fattigdom lyckades men samla in pengar för reparation och kyrkan fick nu sitt unika utseende; ett kvadratiskt kyrkorum med högt tak krönt av en stor lökkupol. Man passade på att använda teglet i tornet, som ju saknade spira, för att bygga det kor vi ser i dag. Den sista utbyggnaden skedde 2008 med en lokal för samvaro i samband med gudstjänsterna, tydligt avgränsad från de äldre delarna.

Kyrkan har nu två orglar. I koret finns ett barockinspirerat instrument med två manualer och på västra läktaren en romantisk orgel byggd av E.A. Setterquist 1895 men med en fasad ritad av Agi Lindegren. Orgeln genomgick en kritiserad ombyggnad och utvidgning 1954. men ska nu återställas och kompletteras. Samtidigt anpassas piporna från 1954till den romantiska orgelns klang

bottom of page