top of page

Leksands kyrko- och hembygdskör

Leksands kyrko- och hembygdskör bildades 1889, för 130 år sedan! Redan innan den egentliga starten hade tillfälliga framträdanden gjorts av en blandad kör vid minneshögtider som 250-års minnet av Gustav II Adolfs död 1882 eller 400-års minnet av Martin Luthers födelse 1883.

Kören har en rik historia och utveckling. För att nämna några få detaljer skedde den egentliga starten när den unge Gustaf Manfred Wallgren blev kantor och klockare i Leksands kyrka. Under hans tid utvecklades musiken och sången så när tonsättaren Hugo Alfvén fick höra kören utvecklades ett viktigt skede i Dalarnas och kanske Sveriges musikliv. Alfvén arrangerade svenska folkvisor för kör och Leksandskören blev den kör som först fick pröva tonsättningarna. 1904 bildades Siljanskören från socknarna runt sjön Siljan med Alfvén som ledare. Både Siljanskören och Leksands kyrkokör blev ofta anlitade att framträda vid högtidliga tillfällen som jubileer och stora konferenser i Stockholm som annorstädes.

Kören har alltid haft en bred repertoar. Folkvisor, ofta i Alfvén tappning har omväxlats med körmusikens höjdpunkter. Från 1937 uppfördes Bachs Matteuspassion årligen under en period. Idag sjunger kören fortfarande folkvisor, som kan varvas med irländsk musik och jazz. Till de aktuella verk som kören framfört är Bachs Juloratorium och dubbelköriga mässa XXX. Mozarts och Faurés requiem, liksom Brahms Ein Deutches Requiem har framförts. En spännande milstolpe var att sjunga Frank Martins mässa för dubbelkör. Kören gläder sig åt att vart tredje år kunna göra en resa till andra länder för att kunna förmedla något av svensk körtradition och svensk körmusik.

Mikael Boström Eric, född 1973, är körledare för Leksands kyrkokör sedan 2007 inom ramen för sin tjänst som organist i Svenska kyrkan Leksand.

Han har sin kyrkomusikerutbildning från Geijerskolan, Ransäter och från Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. På Musikhögskolan i Stockholm studerade han kördirigering för lärare som Robert Sund, Anders Colldén och prof. Anders Eby.

Mikael har även gått sångutbildning på Operastudio 67, Kulturama åren 2005-2006.

Viktiga intryck som körledare fick Mikael som korist i Eric Ericssons Kammarkör och Radiokören under åren 2000-2005 då han bl.a sjöng under dirigenter som Eric Ericsson, Claudio Abbado, Manfred Honeck, Gennady Rozhdestvensky.

bottom of page